Huawei Watchはケースやベルトなどと共に展示されていた

Huawei Watchはケースやベルトなどと共に展示されていた