Huawei Technologies PR部門ディレクター 徐翔宇(Xu XiangYu)氏

Huawei Technologies PR部門ディレクター 徐翔宇(Xu XiangYu)氏