K374(左)と K3003(右)形状的にもよく似ている

K374(左)と K3003(右)形状的にもよく似ている